O nás

Ná­zev webu

Mož­ná se po­di­ví­te nad troš­ku zvlášt­ním ná­zvem webu; ale ve své pod­sta­tě vy­sti­hu­je přes­ně na­še po­ci­ty, když všu­de mož­ně čte­me, vi­dí­me a sly­ší­me li­di ko­lem ob­ha­jo­vat myš­len­ky — a ne jen tak le­da­ja­ké, ale do­slo­vat ta­ko­vé, ze kte­rým se nám chce zvracet.

O nás

Me­zi na­ši „psa­cí” zá­klad­nu pat­ří ně­ko­lik li­dí, kte­ří už by­li tak zhnuse­ni tím, co vi­dí, že to za­ča­li ven­ti­lo­vat ven. To je vlast­ně celé.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *